معاون بهره برداری شرکت فولاد مبارکه تأکید کرد: تأمین مواد اولیه بزرگترین چالش فولادسازان برای جهش تولید

درحالی که سایه شدیدترین تحریمها بر اقتصاد ایران افکنده، جهش تولید، به عنوان استراتژی اصلی پیش روی کشور قرار گرفته و بخشهای مختلف صنعتی تولیدی خوبی این نکته پی برده اند نه تنها نباید متوقف شوند، بلکه باید مسیری رو توسعه را طی کنند. واقعیت نیز از ذهن دور داشت وضعیت کنونی با نقطه مطلوب فاصله دارد؛ چراکه ظرف سه سال گذشته، رشد بخش واقعی منفی بوده صندوق بین المللی پول بینی کرده روند تا پایان 99 در ادامه یابد اقتصادی 5 درصد برسد؛ البته شرایط ناشی شیوع ویروس کرونا زمینه یاد برد.

شکوهی

Next Post

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: تأمین رایگان اکسیژن بیمارستانها توسط فولاد مبارکه اقدامی راهگشا و ارزشمند

س سپتامبر 22 , 2020
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفت وگوی تلفنی با رادیوفولاد از اقدام فولاد مبارکه تأمین رایگان اکسیژن بیمارستان های تحت پوشش این به عنوان اقدامی راه گشا و ارزشمند یاد کرد. دکتر طاهره چنگیز تصریح کرد: رؤسای هایی که دغدغه را داشته اند، همواره قدردان سپاس گزار جهت حمایت […]
خبر جدید | اخبار ایران و جهان | دیتی نیوز | دیتی وب