معاون بهره برداری فولاد مبارکه: دستیابی به سیستمهای پایدار و قابل اطمینان با اجرای برنامه های ایمنی

نخستین نشست کمیته ارتقای ایمنی شرکت فولاد مبارکه در سال 99 با محوریت چالشهای توجه به شیوع ویروس کرونا حضور معاون بهره برداری، مدیر ارشد تولید و مدیران نواحی مختلف روز دوشنبه 24 شهریورماه از ساعت 10 تا 12 محل سالن راهبری برگزار شد. ابتدای این جلسه، کیانی، رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای اتش نشانی، گزارش کاملی عملکرد نیمه نخست جاری همچنین چالش های ارائه کرد. نشانی علت اصلی بیشتر حوادث را عدم رعایت دستورالعمل انجام کار صورت ناایمن دانست اهمیت بازاموزی ها اموزش نقش بازرسان پیشگیری تأکید ادامه، مختار بخشیان برداری مبارکه، ضمن قدردانی تلاش همکاران واحد همه کارکنانی که راستای همت می گمارند، گفت: مؤثر سرپرستان خطوط نظارت ایشان بر ایمن فعالیت یکی راه وقوع است.

شکوهی

Next Post

تولید ورق گالوانیزه با پوشش TOC در شرکت فولاد تاراز چهارمحال و بختیاری

س سپتامبر 22 , 2020
با برنامه ریزی و تلاش مدیریت کارکنان سختکوش شرکت فولاد تاراز چهارمحال بختیاری در تاریخ 25 شهریور 1399 تولید محصول جدید Tin Organic Coating) TOC )با کیفیت مطلوب از سر گرفته شد. مدیرعامل این ضمن تأیید خبر خصوص ویژگی های گفت: پس پوشش فلز روی بر سطح ورق فول هارد […]
خبر جدید | اخبار ایران و جهان | دیتی نیوز | دیتی وب