صاف کردن پوست صورت در فتوشاپ   در این آموزش نحوه ایجاد یک پوست صاف را بدون اینکه جزئیات مهم صورت مانند چشم ها و لب ها از بین برود را یاد خواهیم داد. پوست صاف حرفه ای این آموزش حاوی نکات مهمی از نحوه افزایش روشنایی تصویر به صورت […]